Eskaro Suomi kuuluu
kansainväliseen Eskaro Group AB:hen
Eskaro Group AB

Kilpailun säännöt

JÄRJESTÄJÄ

Kilpailun järjestää Eskaro Oy, Vanha Porintie 1890, 03400 Vihti.

OSALLISTUMISOIKEUS

Kilpailu on kaikille avoin, lukuun ottamatta Eskaron työntekijöitä sekä heidän lähisukulaisiaan.

MITEN KILPAILUUN OSALLISTUTAAN

Kilpailu alkaa 2.3.2015 ja päättyy 30.4.2015. Kilpailuun voi osallistua vastaamalla oikein kysymyksiin ja jättämällä yhteystiedot sähköisellä kilpailulomakkeella, joka löytyy Eskaron Facebook sivuilta sekä Eskaron nettisivuilta.  

Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen milloin tahansa kilpailun aikana, jos osallistuja ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, osallistuja on antanut virheelliset nimi- ja yhteystiedot tai käyttänyt vilpillisiä keinoja osallistuakseen kilpailuun.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN

Palkinto on 300 euron maalilahjakortti. Palkinto arvotaan oikein vastanneiden kesken 5.5.2015.

Palkinto toimitetaan postitse osallistujan antamaan postiosoitteeseen. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai palveluun. Eskaro Oy vastaa mahdollisen arpajaisveron maksamisesta.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Eskaro Oy rekisteröi kilpailuun osallistujien tiedot ja käsittelee näitä tietoja kilpailun toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Eskaro Oy ei luovuta osallistujien tietoja kolmannelle taholle eikä käytä näitä suoramarkkinointiin.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy, että voittajan nimi voidaan julkaista Eskaro Oy:n markkinointimateriaaleissa internetissä, Eskaro Oy:n Facebook-sivulla tai osoitteessa www.eskaro.fi.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Järjestäjä ei vastaa toimittamattomista tai kadonneista osallistumisista eikä muutoinkaan kilpailusovelluksen toimimattomuudesta tai ongelmista, jotka voivat johtua esimerkiksi toimimattomista verkkoyhteyksistä tai muista teknisistä ongelmista.

Järjestäjä ei vastaa suorista tai välillisistä vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat osallistumisesta tai palkinnon käyttämisestä. Järjestäjä ei myöskään vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa esimerkiksi osallistujan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi.

MUUT EHDOT

Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy nämä kilpailun säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä, jos kilpailua ei voida järjestää suunnitelmien mukaisesti. Jos sinulle tulee kysyttävää kilpailusta, ota yhteyttä: info@eskaro.fi.