Tietosuojaseloste

3.3.2022

1. Rekisterinpitäjä  

Eskaro Oy
Vanha Porintie 1890
03400 Vihti

2. Yhteystiedot

Eskaro Oy
Vanha Porintie 1890, 03400 Vihti
Sähköposti: info@eskaro.fi
Puhelin: 0207 856635

3. Rekisterin nimi

Eskaro Oy:n markkinointi-, asiakas- ja sidosryhmätietorekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään ja Eskaro.fi -verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin.

Rekisterissä olevien tietojen käsittely perustuu sopimussuhteeseen Eskaron kanssa, rekisteröidyltä saatuun suostumukseen tietojen tallentamisesta tai Eskaron oikeutettuun etuun kerätä tietoa asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat mm. henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.

Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Evästeistä keräämämme tiedon avulla voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti. Kun henkilö käyttää Eskaron verkkosivuja ja hyväksyy evästeiden käytön asetuksissaan, tätä pidetään suostumuksena evästeiden käyttöön Eskaron verkkosivuilla. 

6. Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Eskaroon. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Seuraamme myös evästeitä Eskaron verkkosivuilla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan ehdotonta huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus, oikeus vaatia tiedon korjaamista ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä.

Rekisteröidyillä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä annetut tiedot tai vaatii niiden oikaisua tai poistamista, tulee pyyntö lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

10. Tietosuojaselosteen muutokset

Eskarolla on oikeus muuttaa ajoittain tämän tietosuojaselosteen tietoja sekä käytäntöään käsitellä asiakkaidensa henkilötietoja.