Eskaro Oy

Eskaro Oy on suomalainen, Vihdissä toimiva yritys, joka myy ja markkinoi mm. mm. vesi- ja liuotinohenteisia sisä- ja ulkomaaleja, kuultavia ja peittäviä puunkäsittelyaineita, puuöljyjä, pohjusteita, pohjamaaleja sekä valmistasoitteita lähes kaikenlaisille pinnoille. Laaja tuotevalikoimamme kattaa sekä ammattilaisen että kuluttajan tarpeet.

Maaliosaamista Suomessa jo yli 40 vuotta

Eskaro Oy:n toiminta Suomessa on jatkunut jo yli 40 vuoden ajan. Yrityksen aikaisempi nimi oli TRK-Maalit Oy (Joulemaalit). Se vaihtui uuden omistajan myötä Eskaro Oy:ksi vuonna 2007. Olemme tänään osa kansainvälistä Eskaro Group AB:ta, jonka kotipaikka on Ruotsi. Eskaro Group AB on tanskalaisen maalinvalmistaja Flügger Group A/S:n itsenäinen liiketoimintayksikkö.

Tuotteitamme ja toimintaamme kehitetään pitkäjänteisesti ja laatustandardeista tinkimättä kotimaisia vaativia olosuhteita sekä käyttäjiä silmällä pitäen. Tuotteemme täyttävät tänä päivänä yhä tiukentuvien lainsäädäntöjen vaatimukset, ja jatkuvan tuotekehityspanostuksen ansiosta vaatimukset täyttyvät myös tulevaisuudessa. Tavoitteemme on perinteisiä arvoja unohtamatta tehdä tuotteistamme sekä esteettisesti pitkäikäisiä että niiden käytöstä mahdollisimman helppoa ja turvallista. Toimintamme kulmakiviä ovat asiakastyytyväisyys, tuotekehitys, laatu ja innovatiivisuus.

Oman Eskarocolor-sävytysjärjestelmämme ansiosta tuotteemme voidaan sävyttää tuhansiin eri sävyihin.

Eskaro Group AB
Flügger Group A/S

Eskaro maailmalla

Eskaro Group AB on kansainvälinen yritys, joka valmistaa maalituotteita. Konsernin kotipaikka on Göteborg, Ruotsi. 

Eskaro Group:illa on tällä hetkellä toimintaa kuudessa eri maassa: Suomi (perustettu 1975), Eesti (1993), Ukraina (1996), Valko-Venäjä (1997), Latvia (1998) ja Venäjä (1998). Vuoteen 2007 asti nämä yritykset kehittyivät itsenäisinä yrityksinä omissa maissaan. Vuonna 2007 ne sulautettiin holdingyhtiö Eskaro Group AB:hen, jonka kotipaikka on Göteborg, Ruotsi. Holdingyhtiö on vastuussa kehitysstrategiasta ja investoinneista. 

Tammikuussa 2020 kaksi Venäjän suurta maalinvalmistajaa, Eskaro Chemical AS ja Stolyar OÜ (tunnettu nimellä Optimist), allekirjoittivat sulautumissopimuksen. Sulautuneet yritykset jatkoivat toimintaa nimellä Eskaro. Sulautumisen seurauksena yhteisyrityksen tuotantomäärä Venäjällä nousi noin 50 000 tonniin vuodessa. Sen tunnettuja tuotemerkkejä ovat mm. Eskaro, Optimist, Latek, Aura, Grover ja Aquastop. 

Marraskuussa 2020 tanskalainen maalinvalmistaja Flügger Group A/S sijoitti Eskaro Group AB:hen (Suomi, Viro, Latvia, Ukraina, Venäjä ja Valko-Venäjä). Eskaro jatkaa kehittymistään Flügger-konsernin itsenäisenä liiketoimintayksikkönä.

Eskaro Group AB

Flügger Group A/S

Kestävä kehitys

Eskaro Group AB on sitoutunut vahvasti kestävän kehityksen periaatteisiin.

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan paikallista ja globaalia yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville mahdollisuudet hyvään elämään. Tähän päästään siten, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Kestävän kehityksen lähtökohtana on huoli ihmisten välisestä eriarvoisuudesta ja elämän perustan muodostavien ekosysteemien elinvoimaisuuden ehtymisestä.

Kestävän kehityksen periaateohjelma on keskeinen arvopohja yrityksessämme. Olemme sitoutuneet kolmeen avainasiaan kestävän kehityksen mallissa. Nämä osat ovat talous, yhteiskunta ja ympäristö.

Olemme sitoutuneet kolmeen avainasiaan kestävän kehityksen mallissa:

Talous

  • Vakaa yrityksen kehitys
  • Jatkuva työn laadun parantaminen
  • Investointeja ekologisuuteen tähtäävään tieteellis-tekniseen tutkimukseen ja kehitykseen

Pääasiallisia mittareita ovat maalien markkinaosuus, käyttökatteen suhde liikevaihtoon sekä oman pääoman suhde vieraaseen pääomaan.

Yhteiskunta

  • Elämän laadun parantaminen
  • Työntekijöiden työolojen ja motivaation parantaminen
  • Tasa-arvoinen kehittymisen mahdollisuus kaikilla markkinoilla

Pääasiallinen mittari on asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja työntekijöidemme tyytyväisyys.

Ympäristö

  • Kohtuullisuuden ja järkevän kulutuksen periaatteen kannattaminen
  • Ympäristölle vaarattomien tuotteiden ja ratkaisujen kehittäminen

Pääasiallinen mittari on ekologisesti turvallisten tuotteiden osuus myyntivolyymista.

Jatkuva tuotantoprosessien kehittäminen sekä raaka-aineiden laadun ja tuotannon valvominen ovat yhdessä yrityksen kehitysperiaatteisiin sitoutumisen kanssa antaneet mahdollisuuden toteuttaa useita projekteja, jotka tavoittelevat luonnon ja ihmisten yhteensovittamista.     

Yrityksemme on kehittänyt maaleja, jotka toimivat pohjoisessa Lapista Siperiaan ja etelässä Kaukasukselta Krimille sekä kaikilla alueilla näiden välissä. Maantieteellisesti vaativat olosuhteet ovat opettaneet meitä kunnioittamaan näiden alueiden ihmisiä ja luontoa.

Olemme oppineet valmistamaan loistavia maaleja näiden alueiden olosuhteisiin. Maaliemme laatu antaa asiakkaillemme enemmän uskoa ja mahdollisuuksia keskittyä kodin viihtyisyyden luomiseen, teknisen onnistumisen sijaan.

Maalimme auttavat luomaan kodikkuutta ja hyvän olon tunnetta tekemällä ympäristömme värikkääksi ja elämämme kauniimmaksi.

Pertti Pihlström
(ent. Eskaro Group AB:n hallituksen puheenjohtaja)

Uutiset ja tiedotteet

Flügger aloittaa venäläisten ja valkovenäläisten yritysten myynnin

8.4.2022 Flügger aloittaa venäläisten ja valkovenäläisten yritysten myynnin Flügger Group A/S osti toukokuussa 2021 70 % Eskaro Group AB:stä, jolla on tehtaita Virossa, Suomessa, Valko-Venäjällä, Venäjällä ja Ukrainassa. Eskaron kautta Flüggerilla on noin 900 työntekijää Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa. Harkittuaan huolellisesti tulevaa läsnäoloa Venäjällä ja Valko-Venäjällä, Flügger on päättänyt myydä yhtiöt Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Yritysten […]

Lue lisää

Eskaro osaksi tanskalaista Flügger-konsernia

Marraskuussa 2020 Flügger Group A/S allekirjoitti sopimuksen sijoittaa Eskaro Group AB:hen (Ukraina, Venäjä, Valko-Venäjä, Viro, Latvia ja Suomi).

Lue lisää

Tiedote koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä

17.3.2020 Hyvät asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme, Tehtaamme Suomessa ja maailmalla toimivat normaalisti ja toimitusvalmiutemme on hyvä. Raaka-ainevarastomme ovat hyvällä tasolla.        Huolehdimme henkilökunnastamme kiinnittämällä erityistä huomiota työtilojen puhtauteen, mm. kosketuspintoja desinfioidaan useasti päivässä. Henkilökuntaa on ohjeistettu THL:n asettamien suositusten ja määräysten mukaan erityisesti tehostetussa käsien pesussa ja käsidesin käytössä. Etätyöskentelyä suositaan niissä tehtävissä, joissa […]

Lue lisää