Uutiset ja tiedotteet

Eskaro Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Wille Saarinen

Wille Saarinen on nimitetty Eskaro Oy:n toimitusjohtajaksi 1.1.2024 alkaen Willellä on pitkä kokemus ja vahva alan tuntemus maaliteollisuudesta, jakeluportaasta, sekä asiakkuuksien hoidosta. Wille on toiminut mm. Suomen Väriteollisuusyhdistyksen (VTY) kaupallisen toimikunnan puheenjohtajana, sekä Rasi Ry:n hallituksen jäsenenä. Ennen Eskaroa Wille on työskennellyt Teknos Oy:ssä  eri tehtävissä, mm. Suomen kauppa- ja rakennusmaaliliiketoiminnasta vastaavana myyntijohtajana ja Suomen […]

Lue lisää

Eskaro Oy

Maaliosaamista Suomessa jo lähes 50 vuotta

Eskaro Oy on suomalainen, Vihdissä toimiva yritys, joka myy ja markkinoi mm. vesi- ja liuotinohenteisia sisä- ja ulkomaaleja, kuultavia ja peittäviä puunkäsittelyaineita, puuöljyjä, pohjusteita, pohjamaaleja sekä valmistasoitteita lähes kaikenlaisille pinnoille. Laaja tuotevalikoimamme kattaa sekä ammattilaisen että kuluttajan tarpeet.

Eskaro Oy:n toiminta Suomessa on jatkunut jo lähes 50 vuoden ajan. Yrityksen aikaisempi nimi oli TRK-Maalit Oy (Joulemaalit). Se vaihtui uuden omistajan myötä Eskaro Oy:ksi vuonna 2007. Olemme tänään osa kansainvälistä Eskaro Group AB:ta, jolla on toimintaa Suomen lisäksi Virossa, Latviassa ja Ukrainassa.

Henkilökunnassamme yhdistyvät pitkä kokemus ja osaaminen alalta, sekä vahva halu menestyä ja kehittää koko ajan parempia ratkaisuja parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen saavuttamiseksi. Löydät yhteystietomme täältä. Ota rohkeasti yhteyttä, me olemme täällä Sinua varten!

Tuotteitamme ja toimintaamme kehitetään pitkäjänteisesti ja laatustandardeista tinkimättä kotimaisia vaativia olosuhteita sekä käyttäjiä silmällä pitäen. Tuotteemme täyttävät tänä päivänä yhä tiukentuvien lainsäädäntöjen vaatimukset, ja jatkuvan tuotekehityspanostuksen ansiosta vaatimukset täyttyvät myös tulevaisuudessa. Tavoitteemme on perinteisiä arvoja unohtamatta tehdä tuotteistamme sekä esteettisesti pitkäikäisiä että niiden käytöstä mahdollisimman helppoa ja turvallista. Toimintamme kulmakiviä ovat asiakastyytyväisyys, tuotekehitys, laatu ja innovatiivisuus.

Oman Eskarocolor-sävytysjärjestelmämme ansiosta tuotteemme voidaan sävyttää tuhansiin eri sävyihin.

Eskaro Group AB

Eskaro maailmalla

Eskaro Group AB on kansainvälinen yritys, joka valmistaa maalituotteita. Konsernin kotipaikka on Göteborg, Ruotsi. 

Eskaro Group:illa on tällä hetkellä toimintaa kuudessa eri maassa: Suomi (perustettu 1975), Eesti (1993), Ukraina (1996), Valko-Venäjä (1997), Latvia (1998) ja Venäjä (1998). Vuoteen 2007 asti nämä yritykset kehittyivät itsenäisinä yrityksinä omissa maissaan. Vuonna 2007 ne sulautettiin holdingyhtiö Eskaro Group AB:hen, jonka kotipaikka on Göteborg, Ruotsi. Holdingyhtiö on vastuussa kehitysstrategiasta ja investoinneista. 

Tammikuussa 2020 kaksi Venäjän suurta maalinvalmistajaa, Eskaro Chemical AS ja Stolyar OÜ (tunnettu nimellä Optimist), allekirjoittivat sulautumissopimuksen. Sulautuneet yritykset jatkoivat toimintaa nimellä Eskaro. Sulautumisen seurauksena yhteisyrityksen tuotantomäärä Venäjällä nousi noin 50 000 tonniin vuodessa. Sen tunnettuja tuotemerkkejä ovat mm. Eskaro, Optimist, Latek, Aura, Grover ja Aquastop. 

Marraskuussa 2020 tanskalainen maalinvalmistaja Flügger Group A/S sijoitti Eskaro Group AB:hen (Suomi, Viro, Latvia, Ukraina, Venäjä ja Valko-Venäjä). Eskaro jatkaa kehittymistään Flügger-konsernin itsenäisenä liiketoimintayksikkönä.

Eskaro Group AB

Flügger Group A/S

Kestävä kehitys

Eskaro Group AB on sitoutunut vahvasti kestävän kehityksen periaatteisiin.

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan paikallista ja globaalia yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville mahdollisuudet hyvään elämään. Tähän päästään siten, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Kestävän kehityksen lähtökohtana on huoli ihmisten välisestä eriarvoisuudesta ja elämän perustan muodostavien ekosysteemien elinvoimaisuuden ehtymisestä.

Kestävän kehityksen periaateohjelma on keskeinen arvopohja yrityksessämme. Olemme sitoutuneet kolmeen avainasiaan kestävän kehityksen mallissa. Nämä osat ovat talous, yhteiskunta ja ympäristö.

Olemme sitoutuneet kolmeen avainasiaan kestävän kehityksen mallissa:

Talous

  • Vakaa yrityksen kehitys
  • Jatkuva työn laadun parantaminen
  • Investointeja ekologisuuteen tähtäävään tieteellis-tekniseen tutkimukseen ja kehitykseen

Pääasiallisia mittareita ovat maalien markkinaosuus, käyttökatteen suhde liikevaihtoon sekä oman pääoman suhde vieraaseen pääomaan.

Yhteiskunta

  • Elämän laadun parantaminen
  • Työntekijöiden työolojen ja motivaation parantaminen
  • Tasa-arvoinen kehittymisen mahdollisuus kaikilla markkinoilla

Pääasiallinen mittari on asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja työntekijöidemme tyytyväisyys.

Ympäristö

  • Kohtuullisuuden ja järkevän kulutuksen periaatteen kannattaminen
  • Ympäristölle vaarattomien tuotteiden ja ratkaisujen kehittäminen

Pääasiallinen mittari on ekologisesti turvallisten tuotteiden osuus myyntivolyymista.

Jatkuva tuotantoprosessien kehittäminen sekä raaka-aineiden laadun ja tuotannon valvominen ovat yhdessä yrityksen kehitysperiaatteisiin sitoutumisen kanssa antaneet mahdollisuuden toteuttaa useita projekteja, jotka tavoittelevat luonnon ja ihmisten yhteensovittamista.     

Yrityksemme on kehittänyt maaleja, jotka toimivat pohjoisessa Lapista Siperiaan ja etelässä Kaukasukselta Krimille sekä kaikilla alueilla näiden välissä. Maantieteellisesti vaativat olosuhteet ovat opettaneet meitä kunnioittamaan näiden alueiden ihmisiä ja luontoa.

Olemme oppineet valmistamaan loistavia maaleja näiden alueiden olosuhteisiin. Maaliemme laatu antaa asiakkaillemme enemmän uskoa ja mahdollisuuksia keskittyä kodin viihtyisyyden luomiseen, teknisen onnistumisen sijaan.

Maalimme auttavat luomaan kodikkuutta ja hyvän olon tunnetta tekemällä ympäristömme värikkääksi ja elämämme kauniimmaksi.

Pertti Pihlström
(ent. Eskaro Group AB:n hallituksen puheenjohtaja)