Havupuutärpätti

Väritön Havupuutärpätti on tislattu havupuusellun valmistuksessa syntyvästä mäntyöljystä. Havupuutärpätillä voidaan ohentaa tervatuotteita, pellavaöljyvernissaa tai niiden seosta. Ohennettu pintakäsittelyaine tunkeutuu paremmin käsiteltävään alustaansa. Havupuutärpätillä voidaan myös puhdistaa rasvaisia tai öljyisiä pintoja sekä työvälineitä.

Tämä tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso jälleenmyyjämme »
Osasto:

Mikäli haluat tilata sävyn, jota ei löydy valmiina tuotteen Väri-valikosta, olethan yhteydessä meihin ennen tilauksen tekemistä:
verkkokauppa@eskaro.fi / 0207 856635

Käyttökohteet:
Maalin, puuöljyn ja tervan ohentamiseen ja työvälineiden puhdistamiseen.

Pakkauskoko 1l

Vaaralausekkeet/faroangivelser:

H302+H312+H332 – Haitallista nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä
H411 – Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
H304 – Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
H319 – Ärsyttää voimakkaasti silmiä
H226 – Syttyvä neste ja höyry
H315 – Ärsyttää ihoa
H317 – Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H302+H312+H332 – Skadligt vid förtäring, vid hudkontakt eller vid inandning
H411 – Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
H304 – Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarn
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation
H226 – Brandfarlig vätska och ånga
H315 – Irriterar huden
H317 – Kan orsaka allergisk hudreaktion

Käyttöohjeet ja tekniset tiedot

Käyttöturvallisuustiedote Lataa
Tuoteseloste Lataa

Ulkomaalin värin valinta – näillä vinkeillä onnistut

Julkisivun värin valinta ei aina ole aivan yksinkertaista.  Vaihtoehtoja on paljon ja samasta väristä löytyy myös monia eri sävyjä. Kurkkaa vinkkimme värin valintaan!

Lue lisää

Eskaro puunkäsittelytuotteet – luonnollista suojaa puulle

Tutustu tarkemmin uusiin puunkäsittelyaineisimme.

Lue lisää

Tutustu myös