Veneterva

alkaen 15,90 

Sekoitus puutervaa, pellavaöljyvernissaa ja havupuutärpättiä

Imeytyy hyvin puuhun suojaten sitä kosteudelta. Antaa puulle kauniin, läpikuultavan ja vettähylkivän pinnan. Soveltuu kaikkien käsittelemättömien ja aikaisemmin tervatuotteilla käsiteltyjen puupintojen suojaamiseen ulkona. Soveltuu erityisen hyvin puuveneiden suojaamiseen. 

Poista

Käyttökohteet:
Soveltuu kaikkien käsittelemättömien ja aikaisemmin tervatuotteilla käsiteltyjen puupintojen suojaamiseen ulkona. Soveltuu erityisen hyvin puuveneiden suojaamiseen.
Ei sovellu lakatuille tai maalatuille pinnoille.

Pakkauskoko:
1l ja 3l

Värisävyt:
Tummanruskea. Käsiteltävän pinnan lopullinen sävy riippuu levitettävien kerrosten määrästä ja käsiteltävän alustan väristä.

Riittoisuus:
2-10 m2/l

Vaaralausekkeet/faroangivelser:

H302+H312 – Haitallista nieltynä tai joutuessaan iholle
H412 – Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
H319 – Ärsyttää voimakkaasti silmiä
H315 – Ärsyttää ihoa
H317 – Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H302+H312 – Skadligt vid förtäring eller vid hudkontakt
H412 – Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation
H315 – Irriterar huden
H317 – Kan orsaka allergisk hudreaktion

Maalilaskuri

Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat mm. maalausmenetelmä ja olosuhteet, sekä maalattavan alustan ominaisuudet (mm. imevyys ja profiili). Sävytettävässä tuotteessa varaa aina yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa maalierää mahdollisten värierojen välttämiseksi.

m2
kertaa

Tarvitset noin 0 litraa maalia

Tiedostot

TuoteselosteLataa
KäyttöturvallisuustiedoteLataa

Eskaro puunkäsittelytuotteet –
luonnollista suojaa puulle

Eskaro puunkäsittelytuotteet – luonnollista suojaa puulle

Puuterva on 100 % mäntytervaa, joka on valmistettu puun kannoista ja rungon alaosasta, jossa pihkapitoisuus on korkea. Tuote imeytyy hyvin puuhun suojaten sitä kosteudelta. Antaa puulle kauniin, läpikuultavan ja vettähylkivän pinnan. Puutervaa voidaan käyttää veneiden, hirsien, pylväiden, aitojen ja köysien kyllästämiseen.Veneterva on sekoitus puutervaa, pellavaöljyvernissaa ja havupuutärpättiä. Tuote imeytyy hyvin puuhun suojaten…

Lue lisää

Tutustu myös